Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

СЕМИНАРИ / ОБУЧЕНИЯ - предстоящи и архив от изминали

 

 • ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ :
Дата Тема Цена*  
24.09.2012

 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ- х-л Рила с Милана Кривачка

 

140лв. записване
05.10.2012

 

НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ- х-л Кемпински Зографски с Мариана Кацарова

140лв. записване
25.09.2012- 29.09.2012

 

АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2012 г. ПРАКТИКАТА НА АОП и КЗК.- х-л Роял Палас Хелена Парк- Слънчев бряг

 

398лв. записване
29.10.2012 - 31.10.2012

 

ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2012 г. ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС, ЗКПО, КСО и ЗДДФЛ- х-л РИЛА, к.к. Боровец

380лв. записване
02.10.2012

 

СЕМИНАР ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ)- задължителен по чл. 6 от Наредба РД-07-02/ 2009 г.- с инж. Веселин Цоневски

 

100лв. записване
12.10.2012

 

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ- х-л Дедеман Принцес София- с Десислава Калудова

 

128лв. записване
29.06.2012 (архив)

 

РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПРОЕКТИ

 

160лв. записване
25.07.2012 (архив)

 

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

 

128лв. записване
18.06.2012 19.06.2012 (архив)

 

РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБЩИНИ

258лв. записване
16.05.2012 (архив)

 

КАК СЕ ПИШАТ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ- практически и разбираемо

160лв. записване
28.05.2012 (архив)

 

ПРОМЕНИ В МЕЖДУНАРДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРЕЗ 2012 г.

 

138лв. записване
30.05.2012 (архив)

 

НАЙ- НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП В СИЛА ОТ 1 МАЙ 2012 г. ПРАКТИКАТА НА КЗК И ВАС

138лв. записване
30.05.2012 (архив)

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

160лв. записване
26.27 и 28.04.2012 (архив)

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ- хотел РИУ Правец Ризорт и Спа

440лв. записване
25.04.2012 (архив)

 

КАК ДА УЧАСТВАМЕ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ НОВИТЕ УСЛОВИЯ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В СИЛА ОТ 26.02.2012 г.

 

128лв. записване
2012 г. (архив)

 

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2012 г.

 

140лв. записване
2012 г. (архив)

 

ПРОМЕНИ В МСФО ЗА 2012 г. И ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 г.

 

140лв. записване
2012 г. (архив)

 

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 2012 г. ПРЕДМЕТ НА ОБЖАЛВАНЕ, СРОКОВЕ, ПРАВЕН ИНТЕРЕС, ПРАВОМОЩИЯ НА КЗК. ЧЕСТО СРЕЩАНИ НАРУШЕНИЯ И ПРОБЛЕМНИ МОМЕНТИ- ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА НА КЗК.

 

190лв. записване
2012 г. (архив)

 

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2011 г. И ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2012 г.

 

120лв. записване
2012 г. (архив)

 

ПРОМЕНИ В ЗДДС И ЗДДФЛ В СИЛА ОТ 1 януари 2012 г.

 

130лв. записване
2011 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2011 г. 120лв. записване
2011 г. КАК ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 140лв. записване
2011 г. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 140лв. записване
2011 г. БЮДЖЕТИРАНЕ 190лв. записване
2011 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2011 г. ПРОМЕНИ В ЗДДС В СИЛА ОТ 01.01.2012 г. И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ 160лв. записване
2011 г.

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ

240лв. записване
2011 г. УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ 240лв. записване
2011 г. КАК ДА СЕ СПРАВИМ СЪС СТРЕСА 140лв. записване
2011 г. ЕФЕКТИВЕН МЪРЧАНДАЙЗИНГ 140лв. записване
2011 г. МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА 140лв. записване
2011 г. ЕФЕКТИВНИЯТ МЕНИДЖЪР 160лв. записване
2011 г. МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ 240лв. записване
2011 г. УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ФИРМА- СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ 180лв. записване
2011 г. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ 210лв. записване
2011 г. ОРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО 210лв. записване
2011 г. ДЕЛОВИ ПРЕГОВОРИ 110лв. записване
2011 г. УМЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 110лв. записване
2011 г. УПРАВЛЕНИЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕКИП 110лв. записване
2011 г. СПРАВЯНЕ С ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА КЛИЕНТА 110лв. записване
2011 г. СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ 210лв. записване
2011 г. ТЪРГОВСКАТА ФИРМА- ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 180лв. записване
2011 г. МАРКЕТИНГ- ВРЪЗКИ С ПОТРЕБИТЕЛИ И КЛИЕНТИ 240лв. записване
2011 г.

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ НА БИЗНЕСА В ХХІ ВЕК

180лв. записване
2011 г. ОПТИМТЗИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С ДИСТРИБУТОРИТЕ 210лв. записване
2011 г. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ В ТЪРГОВСКАТА ЗАЛА 110лв. записване
2010 г. SWOT на РЕФОРМ@ИРАНЕ в търговията с потребителски стоки 180лв. записване
2010 г. УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ 294лв. записване
2010 г. ИМИДЖ НА ДЕЛОВИЯ ЧОВЕК 110лв. записване
2010 г. ЕФЕКТИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ 180лв. записване
2010 г. УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО 110лв. записване
2010 г. ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ 210лв. записване
2010 г. ПРОДАЖБЕНИ УМЕНИЯ 180лв. записване
2010 г. МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И КОМУНИКАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 210лв. записване
2010 г. ТЕЛЕФОННИ ПРОДАЖБИ. ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНА 210лв. записване
2010 г. ТЕХНОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ 210лв. записване

*Посочена е крайната цена. Обученията могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.

 

 • ПРОДАЖБИ- УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ: умения за водене на преговори, работа с клиенти, телефонни продажби, ефективни търговски сделки, бизнес взаимоотношения
 • МЕНИДЖМЪНТ- УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА: стратегия на фирмата, коучинг и менторство, екипност, управленски умения, управление на проекти, мърчендайзинг
 • МАРКЕТИНГ - ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА: изграждане фирмена стратегия, бизнес план, маркетингова стратегия, планиране и анализ
 • ЕКИПНА РАБОТА И МОТИВАЦИЯУПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ:: създаване на екип, управление, мотивация, коучинг и менторство, намиране и задържане на най- добрите служители
 • СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ
 • ОБЩЕСТВНИ ПОРЪЧКИ
 • Всяка компания има желание да стане по-конкурентоспособна, но не всяка успява да го постигне. Едно от най-мощните средства за постигане на тази цел, е внедряването на бизнес процеси. Голяма гъвкавост, ниски разходи, висока ефективност, удовлетвореност на клиентите – всичко това може да се постигне с въвеждането и управлението на бизнес процесите.

  За да стане работата удоволствие, е необходимо фирмените ресурси да се насочат към реалните процеси в компанията. Премахването на ненужни и неефективни дейности, ще дадат възможност за разкриване на пълният ви потенциал. А тези дейности които в момента ви липсват, ще бъдат създадени.

  Мотивираният служител е един от най-ценните фирмени ресурси. Чрез въвеждането и управлението на бизнес процеси ще мотивирате не само себе си, но и всички останали служители. Нека всеки служител се почувства значим и част от едно голямо цяло, като усети своя принос за компанията. Сложете край на безразличието и отворете вратата на инициативността!

  Ефективната работа носи удовлетвореност не само за фирмата но и за нейните клиентите и доставчици. Да се отговори точно на изискването на клиента е най-голямото предизвикателство. Работата с партньорите и клиентите може да бъде лесна и приятна.

  Подчинете стратегията на целите, а дейностите на стратегията! Бизнес процесите ще ви помогнат да решите тази трудна задача, чрез въвеждането на ефективни и реални работни процеси. Отговорите на въпроси като „Кое е най-добре за доброто на фирмата”, ще получат своя отговор. Сравнете обективно различните подходи за решаването на даден проблем и изберете най-добрия от тях.

  Въвеждането на бизнес процеси и тяхното управление, са не само мощно средство за мениджмънт. Те са най-бързо възвръщащата се инвестиция! Създайте най-стабилната и гъвкава основа за развитие, и почувствайте реалността!

  За да влезете в света на бизнес процесите и да се чувствате комфортно в него, ние ви предлагаме нашата подкрепа – консултации и обучение. Заедно можем да реорганизираме дейностите ви, да систематизираме начина на работа и да насочим усилията и ресурсите ви по такъв начин, че да постигнете максимална ефективност и пазарна стабилност.

  Времето винаги е било фактор, който точно и безпристрастно оценява постигнатото.