Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

15 март 2018 г.

Групата за март е запълнена, следваща дата - 20 април 2018 г.!!!

гр. София, зала Essence Center, ул. "6- ти септември" 37

Този семинар ще ви запознае с новите изисквания по Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в сила от 25 май 2018 г. Той заменя досега действащите правила. Ще научите какво трябва да предприемете за защита на личните данни на клиенти, служители и партньори. Регламентът засяга всички субекти на стопанската и административна дейност.

Обучението ще подпомогне дейността на управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията и др.

Essence center

 

Лектори: Стоил Гигов- адвокат, специалист по GDPR и Бойчо Бойчев- IT специалист по GDPR

 

ПРОГРАМА

 

15.03.2018 г. (четвъртък)


Регистрация на участниците

09.00 – 12.30 ч. I. Правни аспекти – лектор Стоил Гигов

1.  Относно необходимостта от повишаване на знания и умения по отношение защита на обработваните лични данни.

2. Лични данни – същност. Правна регламентация – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.

3. Законосъобразност на обработването. Визиране на опасностите и отговорностите, свързани с незаконосъобразно обработване на личните данни.

4. Права на субекта на данни.

Прозрачност и условия

Информация и достъпност

Право на достъп

Ограничаване на обработването

5. Администратор на лични данни – задължения и отговорности

Общи задължения

Съвместни администратори

Обработващ лични данни

6. Сигурност при обработване на личните данни

Псевдонимизация и криптиране

Уведомяване за нарушения

Оценка на въздействието

Предварителна консултация

7.  Задължителни фирмени правила

DPO – длъжностно лице по защита на личните данни

Кодекс за поведение

Сертифициране

Дерогации на особени случаи

8. Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции

Право на подаване на жалба до надзорен орган

Право на ефективна защита

Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

10.30 - 11.00 ч. Кафе- пауза

12.00 - 13.00 ч. II. IT аспекти и необходима техническа подготовка за прилагане на GDPR – лектор Бойчо Бойчев

1. Анализ на текущо състояние на ИТ инфраструктура

2. Оценка на риска

3. Избор на подходящи практики, софтуерни / хардуерни инструменти и решения за намаляването на идентифицирания риск, като: криптиране; псевдонимизация; анонимизация; DLP решения и др.

4. Изготвяне на вътрешно фирмена политика „Контрол на достъпа и сигурност на ИТ инфраструктурата“

5. Непрекъснат мониторинг и откриване на заплахи.

6. Сигурност в основата на бъдещи внедрявания и разработки (security by design).


Такса за участие: 120 лв. (без ДДС)

 

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, кафе- паузи, сертификат за преминато обучение.

 

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 08.03.2018г., или до изчерпване на местата в залата. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

За повече информация: 0889 416 048, 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!