Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари нов Закон за обществените поръчки- ЗОП 2016 г.- Закона за обществените поръчки- семинар нови правила по закона за обществени поръчки 2016, ЗОП 2016 нови промени

 

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ППЗОП 2016. ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ.

 

 

05 - 06 ОКТОМВРИ 2016 г.

Нова дата на семинара- 06 и 07 декември 2016 г.!!!

 

гр. София, хотел РИЛА 4****, ул. Калоян 6

хотел Рила

Лектори: Мариана Кацарова- юрист, експерт Обществени поръчки, Антоанета Първанова- експерт Обществени поръчки и Цветелина Попова- експерт Обществени поръчки

ПРОГРАМА


05 октомври 2016 г. (сряда)

 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Прилагане в практиката на различните режими за възлагане на обществени поръчки по ЗОП - особености и често допускани грешки:

директно възлагане;
възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица;
национални процедури – публично състезание и пряко договаряне;
процедури за възлагане на обществени поръчки над стойностните прагове по чл. 20, ал.1 от ЗОП.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Профил на купувача – съдържание и срокове за публикуване, грешки и пропуски.

Запазени обществени поръчки. Обособени позиции.

Лектор: Мариана Кацарова

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.30 Лично състояние на участниците, мерки за надеждност.

Критерии за подбор и критерии за възлагане на обществени поръчки. Гаранции за изпълнение – форми и размери.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30 Окомплектоване и подаване на офертите. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – съдържание, начин на попълване и представяне.

Комисия за провеждане на процедурата – състав, пречки за участие. Ход на разглеждане на офертите – варианти. Документиране и приемане работата на комисията.

Лектор: Мариана Кацарова


06 октомври 2016 г. (четвъртък)


 

09.00 – 10.30 ч. Практически анализ на видовете нарушения по ЗОП;

·         Контролни органи, видове контрол и правомощия на контролните органи Последици от контрола. Възможни грешки, съставляващи нарушение при:

- изчисляване прогнозната стойност на поръчката;

- откриване на процедурата;

- провеждане на процедурата;

- сключване и изменение на договор за обществена поръчка;

- неспазване на законоустановен срок;

- липса на законоустановено съдържание в документите.

10.30 - 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 – 12.30 ч. Практически анализ на видовете нарушения по ППЗОП;

·         Допустими нарушение при:

- обявяване на обществена поръчка по обособени позиции;

- действията на комисията;

- публикуване на информация в „Профила на купувача”

- съдържание в документите.

- съставяне и съхранение на досие на обществена поръчка

Лектор: Антоанета Първанова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 -15.00 ч. Проблемите при откриване на процедура и определяне   на критерии за   подбор от възложителите с оглед практиката на КЗК и ВАС.

Основни правила  при провеждане на процедурите с оглед вижданията на  орг аните по  обжалване на  решения, действия и бездействия на възложителите.

Лектор: Цветелина Попова

 

15.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификатиТакса за участие: 260 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, нормативната уредба на ЗОП+ ППЗОП, 2 обяда в ресторанта на хотела, 3 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел РИЛА 4****, ул. Калоян 9, до Метростанция Сердика / център/

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 30.09.2016 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В хотел Рила****, цени за наши участници- заплаща се лично на хотела:

  • човек в двойна стая - 33 лв.
  • човек в единична стая- 50 лв.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!