Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинар промени ЗОП 2014 г. (Закон за обществените поръчки) - семинар  промени обществени поръчки 2014, ЗОП 2014

Изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (ЗОП) в сила от 1 юли 2014 г. Новата практика на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), Агенцията по обществени поръчки (АОП), Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС) по прилагането на ЗОП.

София, хотел Принцес София 4****- 29 и 30.07.2014 г.

Лектори: Мариана Кацарова- експерт Обществени поръчки в Сметна палата, Цветелина Попова- експерт Обществени поръчки в КЗК,  Ивайло Стоянов- експерт Обществени поръчки в АОП, Антоанета Първанова- експерт Обществени поръчки в Агенция за държавна финансова инспекция

Семинарът е организиран във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки, приети от Народното събрание на второ четене на 30 април 2014 г. (обн. ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г.) в сила от 1 юли 2014 г.!!!

 

Програма

29.07.2014 г. (вторник)

 

9.00 - 9.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 11.00 ч. Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно измененията в ЗОП ДВ бр.40/2014 г.:

- подготовка на открита процедура, изготвяне на документацията, провеждане на процедурата, сключване и изпълнение на договора.

Действия на Възложителите при публикуване на информация, срокове и съдържание.

10.30 - 11.00 ч. Кафе- пауза

11.30 – 13.00 ч. Открита процедура и процедурите на договаряне с обявление и без обявление.

- Етапи, документи и срок за публикуване.

Примери от практика на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Лектор: Антоанета Първанова

13.00 – 14.00 ч. Обяд в р-та на хотела

14.00 – 15.30 ч. Предстоящи промени в процедурата по обжалване на решения, действия и бездействия на възложителите.

Акценти върху правомощията на КЗК- допустимост на жалбата, обхват на контрол, допускане на предварително изпълнение, присъждане на разноски в производството пред КЗК.

Практика на КЗК при установянане на нарушения при откриване на процедурата- определяне на сходен предмет, дискриминационни критерии за допустимост, създаване на методика за оценка на предложенията – субективни и обективни показатели за оценка.

Обсъждане на  решения на КЗК и ВАС относно нарушения при провеждане на процедурата- изисквания към комплектоване на офертата, правомощия на комисията при установяване на липсващи или несъотвестващи документи, искане на разяснения, приложение на методиката за оценка на предложенията.

Представяне на практически примери и казуси. Коментар на новите изисквания при обявяване и провеждане на процедури.

Лектор: Цветелина Попова

15.30 – 16.00 ч. Кафе- пауза

16.00 -17.30 ч. Промяна на Закона за обществените поръчки, касаещи правомощията на Агенцията по обществени поръчки.

Констатации от предварителния контрол по процедури, финансирани с средства на ЕС.

Договаряне без обявление - практика. Казуси от практиката.

Лектор: Ивайло Стоянов

 

 

30.07.2014 г. (сряда)

 

9.00 – 10.30 ч. Вътрешни правила за обществени поръчки – разграничение между правилата по чл. 8б и чл. 22г от ЗОП.

Профил на купувача – групи документи и информация, подлежащи на публикуване, срокове, отговорност.

10.30 - 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 – 12.30 ч. Прилагане на новите правила за възлагане на обществени поръчки с публична покана – особености и изисквания.

Подготовка и провеждане на процедурите по ЗОП :

 • участие на външни експерти при разработване на техническа спецификация и методика за оценка на офертите – изисквания;
 • съобщение до средствата за масово осведомяване;
 • разяснения по документацията за участие;
 • промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП – нов начин на деклариране;
 • нови моменти при гаранциите за участие и изпълнение;

12.30 – 13.30 ч. Обяд в р-та на хотела

13.30 – 15.00 ч. Подготовка и провеждане на процедурите по ЗОП :

 • критерии за подбор – условия и документи за доказване на съответствие;
 • критерии за оценка на офертите – показатели и методика за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта”.

Подаване на оферти – нови изисквания към съдържанието на офертата. Подизпълнители.

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Комисия за провеждане на процедурите по ЗОП – участие на външни експерти – предпоставки.

Промени в разглеждането на документите от Плик № 1.

Договор за обществена поръчка. Процедура на договаряне без обявление по ЗОП.

Промени в предварителния и последващия контрол.

Лектор: Мариана Кацарова

17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификатите


 

Такса за участие: 260 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

 • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
 • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: лектори, техническо оборудване, учебни материали, нормативната уредба на ЗОП, 2 обяда и 4 кафе- паузи в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София Принцес Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара, виж карта

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие (ако имате рекламен агент- посочете неговия код) и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 25.07.2014 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!

В София Принцес Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

За повече информация: 0889 416 048, 0888 994 255, 0877 994 255 и 0897 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!