Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл


05.10.2022

06.10.2022НОВИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАКТИКА В РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТЕНИ ПОРЪЧКИ.


- с Мариана Кацарова

328 лв. без ДДС

записване

18.10.2022

19.10.2022


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) ПРЕЗ 2022 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Моника Петрова и Лорета Цветкова


298 лв. без ДДС

записване

20.10.2022


ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, В СИЛА ОТ 01.08.2022 г. И ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ- АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОБР.И ОБР. N1 N6 ПРЕЗ 2022 г.

- с Теодора Дичева и Зорница Димитрова


198 лв. без ДДС

записване

27.10.2022


НЕРЕДНОСТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕНРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ДИСКУСИЯ НА ВЪЗМОЖНИ ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

- с  Дора Бурова


328 лв. без ДДС

записване

09.11.2022


ИЗМАМИ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО- ПОНЯТИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПРОЕКТИ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ, КАЗУСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ.

- с Дора Бурова


338 лв. без ДДС

записване

16.11.2022

17.11.2022


НОВИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАКТИКА В РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2022 г. ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ.

- с Мариана Кацарова


333 лв. без ДДС

записване

З
* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.