Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл


31.05.2022

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ, КРИТЕРИИ ЗА НАЛАГАНЕ, ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕТО ИМ И ДОБРИ ПРАКТИКИ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ИНДИКАТОРИ НА ИЗМАМА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАВНА РАМКА.

-  с Дора Бурова


280лв.

без ДДС

записване

15.06.2022- 16.06.2022

ПРИСЪСТВЕН

СЕМИНАР


ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ. НОВА МЕТОДИКА ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ЦАИС ЕОП, ДО СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- с Мариана Кацарова


338лв.

без ДДС

записване


* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.