Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл


29.11.2021

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2021 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО- СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

- с Теодора Бакърджиева


179лв.

без ДДС

записване

ОНЛАЙН

СЕМИНАР

14.12.2021- 15.12.2021

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


ЕЛЕКТРОННАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ А ДО Я- НОВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ПЛАТФОРМАТА. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ЦАИЛ ЕОП ОТ 1 ЮЛИ 2021 г. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗОП И ППЗОП. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

- с Мариана Кацарова


298лв.

без ДДС

записване

ОНЛАЙН

СЕМИНАР

16.12.2021- 17.12.2021

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ППЗДДС ПРЕЗ 2022 г. КАЗУСИ НА НАП И ВАС, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО. ЗДДС И ЗДДФЛ. 

- с Димитър Войнов, Моника Петрова и Лорета Цветкова


220лв.

без ДДС

записване

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


* Семинарите могат да се проведат и като вътрешно- фирмени.