Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

СЕМИНАРИ / ОБУЧЕНИЯ

ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ:


Дата Тема Цена*

31.05.2022

ОНЛАЙН

СЕМИНАР


УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ПО ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ, КРИТЕРИИ ЗА НАЛАГАНЕ, ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ ЗА ИЗБЯГВАНЕТО ИМ И ДОБРИ ПРАКТИКИ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ИНДИКАТОРИ НА ИЗМАМА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАВНА РАМКА.

- с Дора Бурова


280 лв.

без ДДС

записване

15.06.2022- 16.06.2022

ПРИСЪСТВЕН

СЕМИНАР


ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ. НОВА МЕТОДИКА ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА ОБЩЕСТВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ЦАИС ЕОП, ДО СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 

- с Мариана Кацарова


338 лв.

без ДДС

записванеПРОВЕДЕНИ СЕМИНАРИ:

25.09.2012- 29.09.2012

архив

АКТУАЛНИ МОМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА ОТ 2012 г. ПРАКТИКАТА НА АОП и КЗК.- х-л Роял Палас Хелена Парк- Слънчев бряг

398лв. записване

02.10.2012

архив

СЕМИНАР ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ)- задължителен по чл. 6 от Наредба РД-07-02/ 2009 г.- с инж. Веселин Цоневски

100лв. записване

05.10.2012

архив

НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ- х-л Кемпински Зографски с Мариана Кацарова

140лв. записване

12.10.2012

архив

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. МЕТОДИ И ПОДХОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ- х-л Дедеман Принцес София с Десислава Калудова

128лв. записване

16.10.2012

архив

СТЪПКИ КЪМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ЗА БИЗНЕСА-възможности, добри практики и насоки- х-л Будапеща София

90лв. записване

23.10.2012

архив

ПУБЛИЧНО- ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО- х-л Кемпински Зографски

190лв. записване

29.10.2012 - 30.10.2012

архив

ПОДГОТОВКА ЗА ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2012 г. ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС, ЗКПО, КСО и ЗДДФЛ- х-л РИЛА, гр. София

260лв. записване

06.11.2012

архив

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ- х-л Принцес София с Мариана Кацарова

140лв. записване

21.11.2012

архив

НАЙ- НОВИТЕ МОМЕНТИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП ОТ ОКТОМВРИ 2012. ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ- с Мариана Кацарова

140лв.

без ДДС

записване

27.11.2012

архив

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО- х-л Принцес София със Смела Нинева

130лв.

без ДДС

записване

12.12.2012

архив

ПУБЛИЧНО- ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В СИЛА ОТ 01.01.2013 г. СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПЧП- х-л Будапеща с Емилия Петкова

130лв.

без ДДС

записване

28.01.2013-29.01.2013

архив

ПРОМЕНИ  И АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ЗДДС И ЗКПО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2013 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2012 г.- х-л Принцес София с Калина Златанова и Димитър Войнов

260лв.

без ДДС

записване

20.02.2013-21.02.2013

архив

НОВИТЕ МОМЕНТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2013 г. ПРОМЕНИТЕ В ЗДДФЛ В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2013 г.- х-л Принцес София с Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Лорета Цветкова и Марио Първанов

260лв.

без ДДС

записване

28.02.2013

архив

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОМЕНИТЕ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2013 г.- х-л Будапеща с Лариса Тодорова и Веселка Янакиева

110лв.

без ДДС

записване

05.03.2013-06.03.2013

архив

ОСНОВНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ- КАЗУСИ. ПРАКТИКАТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, АОП, КЗК И ВАС ПО АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРОМЕНИТЕ В ЗОП-х-л Принцес с Мариана Кацарова, Петя Николова, Елена Димова и Александър Александров

190лв.

без ДДС

записване

04.04.2013

архив

РОЛЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ДЛЪЖНОСТНИТE ЛИЦА В ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

130лв.

без ДДС

записване

16.05.2013-17.05.2013

архив

ПРАКТИКА И НОВИ МОМЕНТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ -   х-л Принцес София с Мариана Кацарова и Ивайло Стоянов

195лв.

без ДДС

записване

31.05.2013

архив

ДЕЛОВИ ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ -   конферентен център Венус с Евгения Пекаж

110лв.

без ДДС

записване

07.11.2013-19.11.2013

архив

СЕМИНАР В ДУБАЙ- "Дискусионен семинар по Кодекса на труда"- с Аспасия Петкова

760 евро

записване

09.10.2013-10.10.2013

архив

ПРОМЕНИ И НОВИ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТ 2013 г. НАЙ- ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ. ПРАКТИКАТА НА СМЕТНА ПАЛАТА, АОП И КЗК-  с Мариана Кацарова, Ивайло Стоянов и Цветелина Попова

260лв.

без ДДС

записване

23.10.2013-24.10.2013

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2013 г. ПРОБЛЕМИ И ПРАКТИКИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС, ЗКПО И ЗДДФЛ- с Калина Златанова, Димитър Войнов и Лорета Цветкова

260лв.

без ДДС

записване

30.10.2013-31.10.2013

архив

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО- ПРАКТИКА НА МТСП И НОИ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНТРОЛА ЗА СПАЗВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО- ПРАКТИКА НА ГИТ- с Даниела Асенова, Лариса Тодорова и Теодора Дичева

190лв.

без ДДС

записване

04.12.2013-05.12.2013

архив

ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТ 2013 год.- с Мариана Кацарова, Петя Николова и Цветелина Попова

195лв.

без ДДС

записване

16.12.2013-17.12.2013

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2013 г. НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ДОПК ПРЕЗ 2014- с Димитър Войнов, Росен Иванов и Калина Златанова г.

190лв.

без ДДС

записване

30.01.2014-31.01.2014

архив

НОВИТЕ МОМЕНТИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА (КТ), КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)- с Даниела Асенова, Лариса Тодорова, Марио Първанов и Лорета Цветкова

270лв.

без ДДС

записване

04.02.2014-05.02.2014

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2013 г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2014 г.- ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ И КСО- Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

270лв.

без ДДС

записване

19.02.2014-20.02.2014

архив

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) ЗА 2014 г. ПРАКТИКА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ИА "ОСЕС" ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП.-Мариана Кацарова, Цветелина Попова, Ивайло Стоянов, Антоанета Първанова, Пролетка Радонова и Дора Бурова

270лв.

без ДДС

записване

28.03.2014

архив

ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ- НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014- 2020. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ- въвеждащ курс- с Елка Гергинова

130лв.

без ДДС

записване

12.05.2014-13.05.2014

архив

ПРАКТИКА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, КЗК И АДФИ ПО ПРИЛАГАНЕТА НА ЗОП. НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ОТ 2014 г- Мариана Кацарова, Цветелина Попова и Антоанета Първанова

195лв.

без ДДС

записване

27.05.2014-28.05.2014

архив

ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ, ДОБРИ ПРАКТИКИ И РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ, СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА. НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014- 2020с Детелина Караенева, Елка Гергинова и Татяна Врабчева190лв.

без ДДС
записване

29.07.2014-30.07.2014

архив

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) В СИЛА ОТ 1 ЮЛИ 2014г. НОВАТА ПРАКТИКА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ), АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (АОП), КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК) И ВАС ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП-

с Мариана Кацарова, Антоанета Първанова, Цветелина Попова и Ивайло Стоянов

260лв.

без ДДС

записване

30.09.2014

архив

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС ЧРЕЗ НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014- 2020. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ.

- с Елка Гергинова и Йордан Димитров

130лв.

без ДДС

записване

21.10.2014-

22.10.2014

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

260лв.

без ДДС

записване

28.10.2014-

29.10.2014

архив

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ПРОМЕНИТЕ ОТ 2014 г. ПРАКТИКА НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ), КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК), ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД (ВАС) И АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (АОП)

- с Мариана Кацарова, Антоанета Първанова, Цветелина Попова и Ивайло Стоянов

260лв.

без ДДС

записване

31.10.2014

архив

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

- с Даниела Асенова и Лариса Тодорова

130лв.

без ДДС

записване

25.11.2014-

26.11.2014

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ И КСО.

- с Калина Златанова, Димитър Войнов, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

260лв.

без ДДС

записване

03.12.2014-

04.12.2014

архив

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ 2014 г. ПРАКТИКАТА НА КЗК, ВАС И АОП. ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ИМ ЕФЕКТ

- с Мариана Кацарова, Антоанета Първанова, Цветелина Попова, Веселин Спасов и Петя Николова

260лв.

без ДДС

записване

09.01.2015

архив

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО И ОДИТИТЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

- с Николай Драганов

130лв.

без ДДС

записване

27.01.2015-

28.01.2015

архив

ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ И КСО ОТ 1 ЯНУАРИ 2015 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 г.

- с Калина Златанова, Димитър Войнов, Лорета Цветкова и Даниела Асенова

260лв.

без ДДС

записване

04.02.2015

архив

РАЗРАБОТВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОДИТ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014- 2020 г.-

- с Тодор Янкулов и Веселин Спасов

150лв.

без ДДС

записване

17.02.2015-

18.02.2015

архив

ПРОМЕНИТЕ В ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ И ДОПК В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2015 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2014 г.

- с Калина Златанова, Димитър Войнов, Лорета Цветкова и Росен Иванов

260лв.

без ДДС

записване

19.02.2015-

20.02.2015

архив

НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СПРЯМО НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. ВЪЗЛАГАНЕ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА - НОВИ ИЗИСКВАНИЯ. ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ.

- с Мариана Кацарова, Антоанета Първанова, Цветелина Попова и Кремена Хараланова

260лв.

без ДДС

записване

25.02.2015

архив

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КТ И КСО

- с Лариса Тодорова и Катя Кашъмова

130лв.

без ДДС

записване

24.03.2015

архив

ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014- 2020 г. ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ.

- с Елка Гергинова и Детелина Караенева

150лв.

без ДДС

записване

07.04.2015

архив

НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗОП И ППЗОП ОТ 2014 г.

- с Мариана Кацарова

150лв.

без ДДС

записване

16.04.2015

архив

СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ДОХОДИ, РЕГУЛИРАНИ ОТ СИДДО. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЛЕКЧЕНИЯТА ПО СИДДО В БЪЛГАРИЯ

- с Десислава Калудова и Десислава Канева

120лв.

без ДДС

записване

15.05.2015

архив

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 г. ОДИТ НА ПРОЕКТИТЕ И ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ.

- с Тодор Янкулов и Веселин Спасов

150лв.

без ДДС

записване

25.06.2015-

26.06.2015

архив

НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ- СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД МЕЖДУ ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА И НОВИЯ ПРОЕКТ НА ЗОП. НОВ ПРОДХОД ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, НОВИ ПРОЦЕДУРИ И ДЕФИНИЦИИ. ПРАКТИКА НА КЗК И ВАС.

- с Мариана Кацарова, Антоанета Първанова и Цветелина Попова

250лв.

без ДДС

записване

02.10.2015

архив

РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020. ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ И ОДИТ НА ПРОЕКТИТЕ.

- с Нина Вучкова и Веселин Спасов

150лв.

без ДДС

записване

06.10.2015-

07.10.2015

архив

ОСНОВНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ- СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД МЕЖДУ ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА И НОВИЯ ПРОЕКТ НА ЗОП. НОВ ПРОДХОД ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ, НОВИ ПРОЦЕДУРИ И ДЕФИНИЦИИ. ПРАКТИКА НА КЗК И ВАС.

- с Мариана Кацарова, Антоанета Първанова и Цветелина Попова

260лв.

без ДДС

записване

20.10.2015-

21.10.2015

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ПРОБЛЕМИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ

- с Калина Златанова, Димитър Войнов и Лорета Цветкова

260лв.

без ДДС

записване

28.10.2015-

29.10.2015

архив

НАЙ- АКТУАЛНИТЕ ВЪПРОСИ И КАЗУСИ В НОВИТЕ КОДЕКС НА ТРУДА И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ ОТ ЮЛИ 2015 г. ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ И НАРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ.

- с Лариса Тодорова, Даниела Асенова и Катя Кашъмова

200лв.

без ДДС

записване

24.11.2015-

25.11.2015

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ПРОБЛЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Калина Златанова, Димитър Войнов и Лорета Цветкова

260лв.

без ДДС

записване

26.11.2015

архив

НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА И КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2015 г.

- с Лариса Тодорова и Катя Кашъмова

130лв.

без ДДС

записване

02.12.2015-

03.12.2015

архив

НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ- НОВИ ПРОЦЕДУРИ И ПРАВИЛА. НОВ ПОДХОД ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА ОТГАВАРНОСТ. ПРАКТИКА НА КЗК И ВАС.

- с Мариана Кацарова, Антоанета Първанова и Цветелина Попова

250лв.

без ДДС

записване

16.12.2015-

17.12.2015

архив


СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС, ЗДДФЛ И ДОПК.

- с Калина Златанова, Димитър Войнов, Лорета Цветкова и Росен Иванов

250лв.

без ДДС

записване

15.01.2016

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2015 г. НОВИ МОМЕНТИ ПРЕЗ 2016 г.

- с Мария Цветанова и Мина Янкова

130лв.

без ДДС

записване

26.01.2016-

27.01.2016

архив

ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО от 1 ЯНУАРИ 2016 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 г.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

230лв.

без ДДС

записване

09.02.2016-

10.02.2016

архив

НАЙ- НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 2016 г.

- с Мариана Кацарова, Антоанета Първанова, Иван Панчев и Цветелина Попова

260лв.

без ДДС

записване


16.02.2016

архив

НАЙ- НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОР 1 ЯНУАРИ 2016

- с Теодора Дичева и Катя Кашъмова

130лв.

без ДДС

записване

17.02.2016-

18.02.2016

архив

ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 г. ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 г. НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 2016 г.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

260лв.

без ДДС

записване

16.03.2016

архив

СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ДОХОДИ, РЕГУЛИРАНИ ПО СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ- СИДДО. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЛЕКЧЕНИЯТА ПО СИДДО.

- с Десислава Калудова

120лв.

без ДДС

записване

01.04.2016

архив

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ В СИЛА ОТ 15 АПРИЛ 2016 г.

- с Мариана Кацарова

160лв.

без ДДС

записване

20.05.2016

архив

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 15 АПРИЛ 2016 г. И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

- с Мариана Кацарова

160лв.

без ДДС

записване

20.06.2016-

21.06.2016

архив

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ 2016 - НОВИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, НОВИ ФОРМУЛЯРИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, НОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОБЖАЛВАНЕ

- с Мариана Кацарова, Цветелина Попова и Лора Любенова

250лв.

без ДДС

записване

22.06.2016

архив

ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ И НОВИ ВЪЗНИКНАЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ. ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ. НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 2016

- с Теодора Бакърджиева

150лв.

без ДДС

записване

05.10.2016-

06.10.2016

архив

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ППЗОП 2016 г. ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ.

- с Мариана Кацарова, Антоанета Първанова и Цветелина Попова

260лв.

без ДДС

записване

19.10.2016-

20.10.2016

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ПРОБЛЕМИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

260лв.

без ДДС

записване

26.11.2016

архив

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА НА ТРУДА И КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.

- с Катя Кашъмова и Теодора Дичева

130лв.

без ДДС

записване

22.11.2016

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2016 г.

- с Теодора Бакърджиева

150лв.

без ДДС

записване

23.11.2016-

24.11.2016

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

260лв.

без ДДС

записване

06.12.2016- 07.12.2016

архив

НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЗОП. ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

- с Мариана Кацарова и Антоанета Първанова

260лв.

без ДДС

записване

15.12.2016- 16.12.2016

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г. НОВ ДАНЪК В ЗКПО ПРЕЗ 2016 г. И НОВ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВО. ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ПРЕЗ 2017 г.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

250лв.

без ДДС

записване

25.01.2017- 26.01.2017

архив

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2017 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

260лв.

без ДДС

записване

15.02.2017- 16.02.2017

архив

ПРАКТИКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ОРГАНИТЕ ПО ОБЖАЛВАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ.

- с Мариана Кацарова, Цветан Стоевски и Пламен Караджов

270лв.

без ДДС

записване

15.02.2017- 16.02.2017

архив

ПРОМЕНИТЕ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ОТ 1 ЯНУАРИ 2017 г. ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 г.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

260лв.

без ДДС

записване

17.02.2017

архив

НАЙ- НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2017

- с Лариса Тодорова, Михаил Илиев и Катя Кашъмова

130лв.

без ДДС

записване

15.03.2017

архив

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ: КАК ДА УЧАСТВАМЕ И СПЕЧЕЛИМ ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП?

- с Цветелина Попова

130лв.

без ДДС

записване

04.04.2017

архив

НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ В ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА ПО ЗОП И ППЗОП.

- с Мариана Кацарова

168лв.

без ДДС

записване

07.04.2017

архив

СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ДОХОДИ, РЕГУЛИРАНИ ОТ СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ (СИДДО). ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО СИДДО.

- с Десислава Калудова

150лв.

без ДДС

записване

10.05.2017-11.05.2017

архив

НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ В ПРАКТИКАТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

- с Мариана Кацарова и Цветелина Попова

250лв.

без ДДС

записване

22.05.2017

архив

НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

- с Теодора Бакърджиева

150лв.

без ДДС

записване

21.06.2017

архив

АКЦЕНТИ В ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ППЗОП ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

- с Мариана Кацарова

168лв.

без ДДС

записване

04.07.2017

архив

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛА НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020. ДОБРИ ПРАКТИКИ, ГРЕШКИ И РИСКОВЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

- с Ваня Стойнева, Елка Гергинова и Детелина Караенева

150лв.

без ДДС

записване

04.10.2017-05.10.2017

архив

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРАКТИКАТА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ. РЕШЕНИЯ НА КЗК И ВАС.

- с Мариана Кацарова и Цветелина Попова

260лв.

без ДДС

записване

20.11.2017

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- с Теодора Бакърджиева

159лв.

без ДДС

записване

21.11.2017-22.11.2017

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗЗДС И ЗДДФЛ

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

267лв.

без ДДС

записване

05.12.2017-06.12.2017

архив


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРАКТИКАТА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ. ПРАКТИКА НА АДФИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗВАНЕ  ПО ЗОП И ППЗОП.

- с Мариана Кацарова и Димитър Добрилов

260лв.

без ДДС

записване

18.12.2017-19.12.2017

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

240лв.

без ДДС

записване

24.01.2018-25.01.2018

архив

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО от 1 ЯНУАРИ 2018 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 г.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

279лв.

без ДДС

записване

06.02.2018-07.02.2018

архив

ДОБРИ И ЛОШИ ПРАКТИКИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. НАРУШЕНИЯ ПРИ ОТКРИВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СПОРЕД ПРАКТИКАТА НА КЗК И ВАС. АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПО ЗОП И ППЗОП, УСТАНОВЕНИ ПРИ ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ.

- с Мариана Кацарова, Весела Андонова и Димитър Добрилов

279лв.

без ДДС

записване

16.02.2018

архив

НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

- с Гергана Николова и Владимир Витков

120лв.

без ДДС

записване

15.03.2018

архив

НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

- със Стоил Гигов и Бойчо Бойчев

120лв.

без ДДС

записване

17.04.2018

архив

ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ППЗОП. ОСНОВНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ. ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

- с Мариана Кацарова

159лв.

без ДДС

записване

20.04.2018

архив

НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

- с Гергана Николова и Бойчо Бойчев

120лв.

без ДДС

записване

20.04.2018

архив

НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕТО НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ И ПРИ УСТАНОВЯВАНЕТО НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

- с Катя Станева и Паскал Бояджийски

130лв.

без ДДС

записване

26.04.2018

архив

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ В ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОТГОВОРНОСТИ ЗА ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. ОТЧЕТНОСТ НА СРЕДСТВАТА ПО ДОНОРСКИ ПРОГРАМИ ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ.

- с Теодора Бакърджиева

159лв.

без ДДС

записване

11.05.2018

архив

НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

- с Гергана Николова, проф. д- р Антон Маринов и Бойчо Бойчев

120лв.

без ДДС

записване

22.05.2018

архив

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТОННИ СРЕДСТВА И СПОСОБИ В ХОДА НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И УЧАСТИЕ В ТЯХ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ЗОП И ППЗОП.

- с Мариана Кацарова

159лв.

без ДДС

записване

31.05.2018

архив

Новата регулация за защита на личните данни- GDPR, в сила от 25 май 2018 г. и промените във вътрешното ни законодателство по защита на личните данни

- с Гергана Николова

120лв.

без ДДС

записване

06.07.2018

архив

Новата регулация за защита на личните данни- GDPR след влизането и в сила на 25 май 2018 г. и промените във вътрешното ни законодателство по защита на личните данни

- с Гергана Николова

120лв.

без ДДС

записване

28.09.2018

архив

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ- EU 2016/679 (GDPR)

- с Гергана Николова

120лв.

без ДДС

записване

03.10.2018-04.10.2018

архив

ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА УРЕДБА И ПРАКТИКАТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРЕДСТОЯЩО СТАРТИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА- ЕСЕН 2018

- с Мариана Кацарова

280лв.

без ДДС

записване

29.10.2018-30.10.2018

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

270лв.

без ДДС

записване

13.11.2018-14.11.2018

архив

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И В ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ. СТАРТИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА- 2018. АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА КЗК И ВАС ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ППЗОП.

- с Мариана Кацарова

280лв.

без ДДС

записване

20.11.2018-21.11.2018

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

270лв.

без ДДС

записване

22.11.2018

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2018 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ В ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОТГОВОРНОСТИ ЗА ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ.

- с Теодора Бакърджиева

169лв.

без ДДС

записване

28.11.2018

архив

ОТРАЖЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗОП ВЪРХУ ПРАКТИКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

- с Мариана Кацарова

180лв.

без ДДС

записване

17.12.2018-18.12.2018

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г.  ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

240лв.

без ДДС

записване

22.01.2019-23.01.2019

архив

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО от 1 януари 2019 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

270лв.

без ДДС

записване

30.01.2019-31.01.2019

архив

ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ от 1 март 2019 г. И ПРАКТИСО- ПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ЗОП И ППЗОП. ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА- ИЗМЕНЕНИ ПРАВИЛА. ПРОМЕНИ В ОБХВАТА И ОСНОВАНИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ОТ АОП. ПРАКТИКА НА КЗК И ВАС.

- с Мариана Кацарова и Цветелина Попова

300лв.

без ДДС

записване

06.03.2019-07.03.2019

архив

ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП, В СИЛА ОТ 1 МАРТ 2019 г.

- с Мариана Кацарова

280лв.

без ДДС

записване

28.03.2019

архив

ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR ПРИ СПАЗВАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗОП, ЗМП И ЗПКОНПИ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ И НАСОКИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА GDPR В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР.

- с Гергана Николова

120лв.

без ДДС

записване

22.04.2019-23.04.2019

архив

ОСНОВНИ ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗОП И ППЗОП ОТ 1 МАРТ 2019 г.

- с Мариана Кацарова

180лв.

без ДДС

записване

21.05.2019

архив

Най- важните моменти и основните трудности в прилагането на ЗОП и ППЗОП след промените от 01.03.2019 г. Подготовка за възлагане чрез централизирана електронна платформа

- с Мариана Кацарова

180лв.

без ДДС

записване

25.06.2019- 29.06.2019

архив

Особености на обществените поръчки при използване на централизирана електронна платформа, в сила от 01.11.2019 г. Актуални въпроси на ЗОП и ППЗОП. Методология и практика на Агенцията по обществени поръчки

- с Мариана Кацарова и Борислав Цветанов

330лв.

без ДДС

записване

08.10.2019-

09.10.2019

архив

ПРОМЕНИТЕ В ЗОП И ППЗОП, В СИЛА ОТ 01 НОЕМВРИ 2019 г. ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

- с Мариана Кацарова

300лв.

без ДДС

записване

22.10.2019

архив

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“ (ЦАИС ЕОП) - практическа работа с платформата

- с Янко Костадинов

220лв.

без ДДС

записване

23.10.2019-

24.10.2019

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г. ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

280лв.

без ДДС

записване

30.10.2019

архив

ИЗРАБОТВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ- EU 2016/679 (GDPR)

- с Гергана Николова

120лв.

без ДДС

записване

19.11.2019

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2019 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

- с Теодора Бакърджиева

178лв.

без ДДС

записване

26.11.2019- 27.11.2019

архив

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЦАИС ЕОП. НОВИ ПРАВИЛА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2020 г.

- с Мариана Кацарова

300лв.

без ДДС

записване

16.12.2019- 17.12.2019

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.  ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

250лв.

без ДДС

записване

21.01.2020- 22.01.2020

архив

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) ОТ 1 ЯНУАРИ 2020 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО

- с Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

280лв.

без ДДС

записване

30.01.2020- 31.01.2020

архив

ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (ЦАИС ЕОП) В ДЕЙСТВИЕ. ПЪРВИ СТЪПКИ В ЕЛЕКТРОННОТО ВЪЗЛАГАНЕ- ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ ПРИ РАБОТАТА С ПЛАТФОРМАТА СЛЕД СТАРТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО И ПРИЛАГАНЕ ОТ 1 ЯНУАРИ 2020 г. НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗОП И ППЗОП. ПРИЛАГАНЕ В ПРАКТИКАТА.

- с Мариана Кацарова

280лв.

без ДДС

записване

11.03.2020- 12.03.2020

архив

ЦАИС ЕОП за възложители и участници. Добри практики, грешки и пропуски при работата с платформатаслед старта на задължителното и прилагане от 1 януари 2020 г. Промени в ЗОП и ППЗОП.

- с Мариана Кацарова

280лв.

без ДДС

записване

19.05.2020

архив

Защита на личните данни в условията на пандемията COVID- 19. Добри практики по прилагането на Общият регламент за защита на личните данни- EU 2016/679 (GDPR)

- с Гергана Николова

98лв.

без ДДС

записване

29.05.2020

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

архив

ПРОМЕНИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" (ЦАИС "ЕОП")

- с Мариана Кацарова

198лв.

без ДДС

записване

23.06.2020- 24.06.2020

архив

Промени в ЗОП, в сила от 01.01.2020 г. и последни промени в ППЗОП, в сила от 01.04.2020 г. Създаване на електронна обществена поръка "ЕОП" от А до Я- практическо обучение за работа с Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" ЦАИС "ЕОП".

- с Мариана Казарова

280лв.

без ДДС

записване

16.07.2020- 17.07.2020

архив

Промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 01.01.2020 г. и последни промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, в сила от 01.04.2020 г. Създаване на електронна обществена поръчка "ЕОП"

- с Мариана Кацарова

280лв.

без ДДС

записване

06.10.2020- 07.10.2020

архив

Промени в правната уредба на обществените поръчки и модулите в ЦАИС "ЕОП" от края на 2020 г. Създаване на електронна обществена поръчка "ЕОП" от А до Я- практическо обучение за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Предизвикателствата на електронните обществени поръчки- често срещани проблеми и възможни решения.

- с Мариана Кацарова

300лв.

без ДДС

записване

20.10.2020- 21.10.2020

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ПРЕЗ 2020 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ).

- с Димитър Войнов, Калина Златанова и Лорета Цветкова

280лв.

без ДДС

записване

10.11.2020- 11.11.2020

архив

ОНЛАЙН СЕМИНАР

Създаване на електронна обществена поръчка "ЕОП" от А до Я- практическо обучение за работа с Централизираната автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС "ЕОП"). Най- често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки- възможни решения от практиката.

- с Мариана Кацарова

250лв.

без ДДС

записване


19.11.2020

архив

ОНЛАЙН СЕМИНАР

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2020 Г. АКЦЕНТИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

- с Николай Драганов

168лв.

без ДДС

записване


09.12.2020- 10.12.2020

архив

ОНЛАЙН

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ “ЕОП”. ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА С ЦАИС “ЕОП”.

- с Мариана Кацарова

250лв.

без ДДС

записване


11.12.2020

архив

ОНЛАЙН

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR- EU 2016/679 В УСЛОВИЯТА НА COVID- 19

- с Гергана Николова

100лв.

без ДДС

записване


20.01.2021- 21.01.2021

ОНЛАЙН СЕМИНАР

архив

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 г. НОВОТО В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО) ОТ 1 ЯНУАРИ 2021 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 

- с Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова и Димитър Бойчев

249лв.

без ДДС

записване


26.01.2021

ОНЛАЙН СЕМИНАР

архив

ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2021 г.

- с Теодора Дичева

120лв.

без ДДС

записване


27.01.2021- 28.01.2021

ОНЛАЙН СЕМИНАР

архив

НОВИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТ 2021 г. СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 'ЕОП' ОТ А ДО Я- НОВИ МОДУЛИ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ЦАИС ""ЕОП.

- с Мариана Кацарова

330лв.

без ДДС

записване


24.02.2021- 25.02.2021

ОНЛАЙН СЕМИНАР

архив

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТ 01.01.2021 г. СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 'ЕОП' ОТ А ДО Я- НОВИ МОДУЛИ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ЦАИС ""ЕОП. ОБОБЩЕНИЕ НА НАТРУПАНИЯ ОПИТ ПРИ ЕЛЕКТРОННОТО ВЪЗЛАГАНЕ.

- с Мариана Кацарова

330лв.

без ДДС

записване


16.04.2021

ОНЛАЙН СЕМИНАР

архив

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТ НА ПАРИ (ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.). ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗМИП В КОНТЕКСТА НА 6- ТА AML ДИРЕКТИВА.

- с адв, Георди Денборов

120лв.

без ДДС

записване


21.04.2021- 22.04.2021

ОНЛАЙН СЕМИНАР

архив

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРОМЕНИ В ППЗОП ОТ АПРИЛ 2021 г. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЦАИС ЕОП. НАЙ- ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ ПРИ РАБОТА С ПЛАТФОРМАТА- ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ПРЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИКУВАНА ЕОП И РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ В ЦАИС ЕОП И СКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДОГОВОР.

- с Мариана Кацарова

280лв.

без ДДС

записване


26.0452021- 27.05.2021

ОНЛАЙН СЕМИНАР

архив

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2021 г. ПРОПУСКИ И ГРЕШКИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ ПРИ РАБОТА С ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП.

- с Мариана Кацарова

280лв.

без ДДС

записване


23.06.2021- 24.06.2021

КОМБИНИРАН СЕМИНАР

архив

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗОП И ППЗОП. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЧРЕЗ ЦАИС ЕОП ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г. АКТУАЛНА ПРАКТИКА НА КЗК И ВАС.

- с Мариана Кацарова и Цветелина Василева

330лв.

без ДДС

записване


06.10.2021- 07.10.2021

КОМБИНИРАН

СЕМИНАР

архив

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗОП И ППЗОП- НОВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ЦАИС ЕОП. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЧРЕЗ ЦАИС ЕОП ОТ 1 ЮЛИ 2021 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

- с Мариана Кацарова

298лв.

без ДДС

записване


20.10.2021- 21.10.2021

ОНЛАЙН

СЕМИНАР

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) ПРЕЗ 2021 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Валентина Василева и Лорета Цветкова

240лв.

без ДДС

записване


16.11.2021- 17.11.2021

КОМБИНИРАН

СЕМИНАР

архив

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗОП И ППЗОП. ЕЛЕКТРОННАТА ПОРЪЧКА ОТ А ДО Я- НОВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ЦАИС ЕОП. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЧРЕЗ ЦАИС ЕОП ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

- с Мариана Кацарова

298лв.

без ДДС

записване


23.11.2021- 24.11.2021

ОНЛАЙН

СЕМИНАР

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) ПРЕЗ 2021 г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.

- с Димитър Войнов, Валентина Василева и Лорета Цветкова

240лв.

без ДДС

записване


29.11.2021

ОНЛАЙН

СЕМИНАР

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2021 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО- СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

- с Теодора Бакърджиева

179лв.

без ДДС

записване


14.12.2021- 15.12.2021

ОНЛАЙН

СЕМИНАР

архив

ЕЛЕКТРОННАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ А ДО Я- НОВИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА ПЛАТФОРМАТА. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ЦАИС ЕОП ОТ 1 ЮЛИ 2021 г. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗОП И ППЗОП. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

- с Мариана Кацарова

298лв.

без ДДС

записване


19.01.2022- 20.01.2022

ОНЛАЙН

СЕМИНАР

архив

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО), В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г. АКАЗУСИ И АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г.

- с Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

260/300лв.

без ДДС

записване


1.02.2022- 2.02.2022

КОМБИНИРАН

СЕМИНАР

архив

ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2022 г. ОСНОВНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ПРАКТИКА НА РАЗЛИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

- с Мариана Кацарова

298/330лв.

без ДДС

записване

16.02.2022- 17.02.2022

ОНЛАЙН

СЕМИНАР

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО), В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г. КАЗУСИ И АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ.

- с Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

260лв.без ДДС

записване

9.03.2022- 10.03.2022

ОНЛАЙН

СЕМИНАР

архив

ДОБРИ И ЛОШИ ПРАКТИКИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2022 г.

- с Мариана Кацарова

298 лв.

без ДДС

записване

15.03.2022- 16.03.2022

ОНЛАЙН

СЕМИНАР

архив

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО), ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС), ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО), В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г. КАЗУСИ И АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г.

- с Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова и Катя Кашъмова

260лв.

без ДДС

записване

29.03.2022

ОНЛАЙН

СЕМИНАР

архив

ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В УСЛОВИЯТА НА COVID

- с Гергана Николова

120лв.

без ДДС

записване

13.04.2022- 14.04.2022

КОМБИНИРАН

СЕМИНАР

архив

ОСНОВНИ ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2022 г. АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЯ ПО ЗОП И ППЗОП И ПРАКТИКАТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ.

- с Мариана Кацарова и Димитър Добрилов

338/368лв.

без ДДС

записване

18.05.2022- 19.05.2022

ПРИСЪСТВЕН

СЕМИНАР

архив

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ. СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ЗА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

- с Мариана Кацарова и Аделина Ковачева

368 лв.

без ДДС

записваневиж архив на минали семинари/обучения

*Семинарите (обученията) могат да се проведат и като вътрешно- фирмени. • ПРОДАЖБИ- УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ: умения за водене на преговори, работа с клиенти, телефонни продажби, ефективни търговски сделки, бизнес взаимоотношения
 • МЕНИДЖМЪНТ- УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА: стратегия на фирмата, коучинг и менторство, екипност, управленски умения, управление на проекти, мърчендайзинг
 • МАРКЕТИНГ - ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРА: изграждане фирмена стратегия, бизнес план, маркетингова стратегия, планиране и анализ
 • ЕКИПНА РАБОТА И МОТИВАЦИЯУПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ:: създаване на екип, управление, мотивация, коучинг и менторство, намиране и задържане на най- добрите служители
 • СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ
 • ОБЩЕСТВНИ ПОРЪЧКИ

 •