Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ЕФЕКТИВНАТА ПРОДАЖБА


Структура на продажбата /търговската среща/

 • Установяване на контакт

 • Разкриване на нуждите на клиента

 • Представяна на решение и аргументация

 • Защита на цената

 • Затваряне /приключване/ на срещата

 

1. СТЪПКА. Събиране на информация- за настоящи и потенциални клиенти, определяне на целевите групи и проверка на данните за контакт от целевитв сегменти, т.е. ясна цел= успешна продажба

2. СТЪПКА. Преглед на фирмените цели и поставяне на конкретни цели за всеки търговски контакт; мотивираност и ентосиазъм; познаване на двойката продукт- пазар; познаване техниките и стратегията на продаване

3. СТЪПКА. Да продаваме качества- как? – Какви са нуждите на клиента; определяне качествата, които задоволяват тези нужди; представете ползите от тези качества и продайте представените ползи

4. СТЪПКА. Адаптиране на търговеца към типа на предстоящата среща- търсещ клиент; незаинтересован клиент; повторна продажба

5. СТЪПКА. Комуникационен процес- рационално и емоционално ниво


 • Срещата започва- внимавайте с дистанцията

 • Установяване на контакт със събеседника

 • Разкриване на нуждите на клиента

 • Техники на задаване на въпроси

 • Слушане и изслушване

6. СТЪПКА. Търговска комуникация- аргументация, възражения


 • Ролята на търговеца

 • Цели и мерки на ефективност

 • Организация на работа

 • Как да правим отстъпка

 • Как да приключим продажбата

„Истина е не това, което търговеца е казал, а това, което е разбрал клиента”