Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер

TBM Consulting организира и провежда семинари по обществени поръчки (ЗОП), счетоводство- ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, МСФО, промени в КСО и КТ, Европейски проекти, GDPR, ЧР и др.

 

Снимка на хора на тренинг

СЕМИНАРИ - Данъци и счетоводство -

семинари за счетоводители

 

 

СЕМИНАР:

Данъци и Счетоводство

Семинарите, които организираме са практически семинари и са в областта на счетоводството и данъците. Семинарите ни са предназначени за Главни счетоводители, Счетоводители, Финансови мениджъри, Управители, Директори и Юристи.

Във всеки практически семинар се съдържа много и полезна информация, която Вие можете бързо, лесно и ефективно да приложите в своята работа.

Практическите семинари в област Счетоводство и Данъци са най-близкия път до:

  • Промените и нормативните изисквания, а също така и до тяхното лесно и достъпно тълкуване и практическо прилагане;
  • Сложните проблеми и до практическите решения на всички казуси, които Ви съпътстват;
  • Грешки, които са допуснати и до тяхното коригиране, но без да има глоби и административни наказания;

Практическа консултация от нашите лектори специалисти в съответните области.

 

СЕМИНАР:

Трудово право и Обществени поръчки

Организираме и практически семинари в областта на правото и обществените поръчки.

Темите обхващат: Обществени поръчки, Труд и право, Управление на човешките ресурси, Управление на проекти, Събиране на просрочени вземания.

Целта ни е да Ви запознаваме с актуалните промени в нормативните уредби в дадените области, които касаят дейността на Вашата организация.

Ние можем да предложим вътрешно- фирмени обучения и семинари в удобно за Вас време и място по предварително съгласувана програма.

Вие лесно и ефикасно ще може да приложите специфичната информация от нашите семинари, тъй- като е представена от експерти в дадената област.

Фирмата поддържа делови контакти и партньорски взаимоотношения с много браншови организации, други консултантски фирми и работи с най- авторитетните експерти и специалисти като външни консултанти и лектори.

 

Научете за семинарите на ТБМ Консулнинг в секция / Предстоящи събития

 

 

 

 

семинари по счетоводство обществени поръчкиТБМ Консултинг организира практически семинари в областта на счетоводството и данъците.Семинарите са предназначени за Главни счетоводители, Счетоводители, Финансови мениджъри, Управители, Директори и Юристи.Във всеки практически семинар се съдържа много и полезна информация, която Вие можете бързо, лесно и ефективно да приложите в своята работа. Практическите семинари по счетоводство обществени поръчки и Данъци те са най-близкия път до промените и нормативните изисквания, а също така и до тяхното лесно и достъпно тълкуване и практическо прилагане.Сложните проблеми и до практическите решения на всички казуси, които Ви съпътстват,Грешки, които са допуснати и до тяхното коригиране, но без да има глоби и административни наказания.Практическа консултация от нашите лектори специалисти в съответните области.Семинари по счетоводство и обществени поръчки с ТБМ.