Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

СЪЗДАВАНЕ НА НАЙ- ДОБРАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Добрата стратегия, съчетана с отлично приложение, е най- добрата гаранция за успех на Вашата фирма и е неопровержим признак на отлично управление.

SWOT анализ, т.е. анализ, който изследва силните и слабите страни, възможностите и заплахите, пред които е изправена компанията.

 • Тенденции в стила на работата Ви

 • Оценяване на клиентите

 • Промени в сферата на конкуренцията- заплахата от нови играчи, заплахата от заместване на продукти или услуги, преговорната сила на доставчици, клиенти и маневрирането за позиция между съществуващи конкуренти

 • Базисна компетентност

 • Оценяване на мениджмънта- от гледна точка на готовността за промяна

 • Метод за оценяване- силни и слаби страни


Видове стратегия:

 • Стратегия на лидерството

 • Формулировка на продукта или услугата

 • Стратегия на взаимоотношение с клиентите

 • Стратегия на мрежовия ефект

 • Определяне на подходящия стратагически подход за Вас-
  съчетаването на стратегия и Вашия целеви пазар от клиенти е задължително


Стратагически ходове:

 • Спечелването на предимство

 • Прилагане на следните принципи: движение, баланс и превъзходство

 • Предпазване чрез патенти и методи на собственост

 • Създаване на нови пазари

 

Планове за действие:

 • Постигане на съгласие по целите

 • Приемане на мерки за изпълнението

 • Подготовка на финансовата оценка на въздействието на плана

 • Подпомагащи структури

 • Финансов анализ


Анализът на пазара трябва да изследва изпълнението на фирмата по отношението на клиентите, тяхната доходност, задържането им, успеха на новите продукти и пазарния дял.