Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

семинари ЗОП 2020- Закона за обществените поръчки- семинар промени в закона за обществени поръчки 2020, ЗОП 2020- практика

Промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в сила от 01.01.2020 г. и последни промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, в сила от 01.04.2020 г.

Създаване на електронна обществена поръчка "ЕОП" от А до Я- практическо обучение за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“).


 23 и 24 юни 2020 г.


ПРИСЪСТВЕНА ФОРМА: гр. София, хотел РАМАДА ****, зала Европа

Поради големия интерес към семинара, обявяваме нова дата на събитието- 16 и 17 юли 2020 г.!!!


Лектор: Мариана Кацароваюрист, експерт по обществени поръчки; 2000- 2005 г. Агенция за държавна финансова инспекция; 2005- 2016 г. Сметна палата


Рамада хотел, снимка

Обучението ще се проведе при спазване на всички противоепидемиологични мерки, съобразени със Заповед N РД-01-262/14.05.2020, РД-01-287/30.05.2020 и РД-01-332/12.06.2020 на Министъра на Здравеопазването, а именно: до 50% заетост от капацитета на залата, осигуряване на минимално разстояние между участниците от 2 м., два пъти дневно дезинфектиране на залата и местата на участниците, осигуряване на дезинфектанти за ръце и задължително използване на маски! 

ПРОГРАМА:


23 юни 2020 г. (вторник)


09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00  Промени в ЗОП, в сила от 01.01.2020 г. и последни промени в ППЗОП, в сила от 01.04.2020 г.:

 • промени, свързани с действието на ЦАИС ЕОП;
 • други промени.

11.00- 11.30 Кафе пауза

11.30-13.00  Създаване на електронна обществена поръчка (ЕОП):

 • роли и права на ниво конкретна поръчка;
 • попълване на секция „Параметри“ – условия и изисквания, създаване на обособени позиции;
 • попълване на секция „Настройки“ – избор на критерий за възлагане и на ред за работа на комисията;
 • секция „Изисквания“ - подбор, техническо и ценово предложение, видове въпроси и приложно поле, използване на списъци с артикули; създаване на скали за проверка/оценка;
 • секция „График“ – определяне на срокове;
 • избор и попълване на решение и обявление;
 • подписване и публикуване в ОВ на ЕС/РОП/профила на купувача.

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.30   Електронна обществена поръчка с обособени позиции – особености при създаването й. 

Изменения в условията на публикувана ЕОП.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30   Даване на разяснения по електронна обществена поръчка – използване на секция „Съобщения и разяснения“

Участие в електронни обществени поръчки:

 • избор на процедура/обява от Регистъра на обществените поръчки;
 • генериране на ключове;
 • изготвяне на оферта в ЦАИС ЕОП, вкл. по обособени позиции;
 • подписване и подаване на оферта;
 • декриптиране.

Лектор: Мариана Кацарова24 юни 2020 г. (сряда)9.00 – 10.30  Разглеждане и оценка на оферти в ЦАИС ЕОП:

 • отваряне на хранилище с оферти – видове хранилища;
 • назначаване на комисия, подаване на декларации от членовете на комисията;
 • декриптиране съдържанието на офертите от комисията – последици;
 • разглеждане и оценяване на офертите;
 • комуникация с участниците;
 • създаване на протоколи и доклад в ЦАИС ЕОП.

10.30 – 11.00 Кафе- пауза

11.00 - 12.30  Приключване работата на комисията и избор на изпълнител.

Лектор: Мариана Кацарова

12.30 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати


Такса за участие: 280 лв. (без ДДС)


Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, нормативна уредба на ЗОП, 1 обяд в ресторанта на хотела на 23.06.2020 г., 3 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение


Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 19.06.2020 г., или до изчерпване на местата в залата!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара. В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''. Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.