Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ЗОП 2016 г.- Закона за обществените поръчки- семинар нови правила по закона за обществени поръчки 2016, ЗОП 2016 нови промени, нов ЗОП 2016

НАЙ- НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В СИЛА ОТ 2016 ГОДИНА

 

09 и 10 февруари 2016 г.

 

гр. София, хотел РАМАДА СОФИЯ 4**** (бивш хотел Принцес)

Лектори: Мариана Кацарова- юрист, експерт Обществени поръчки Сметна палата, Антоанета Първанова- експерт Обществени поръчки, Иван Панчев- експерт Обществени поръчки ИА "ОСЕС", Цветелина Попова- експерт Обществени поръчки КЗК

Програма

 

09.02.2016 г. (вторник)

 

 

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Възложители на обществени поръчки – статут, видове, особености.

Упълномощаване и заместване. Обекти на обществените поръчки.

Изключения от приложното поле на ЗОП – общи и специални основания.

Съвместни и смесени обществени поръчки.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00 Режими за възлагане на обществени поръчки.

Видове процедури за възлагане на обществени поръчки с обявяване в ЕС - особености.

Публично състезание и пряко договаряне – срокове, особености.

Събиране на оферти с обява и покана до определено лице.

Видове решения и обявления.

Лектор: Мариана Кацарова (СП)

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00-15.300 Публикуване в ОВ на ЕС, в Регистъра на обществените поръчки и в профила на купувача.

Пазарни консултации. Лично състояние на кандидатите/участниците – пречки за участие в процедурите, начин на деклариране и доказване, мерки за надеждност. Запазени обществени поръчки.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30 Критерии за подбор. Подизпълнители. Капацитет на трети лица.

Критерии за възлагане. Гаранции за изпълнение. Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Комисия за провеждане на процедурата.

Лектор: Мариана Кацарова (СП)

 

10.02.2016 г. (сряда)

 

09.00 – 10.30 ч. Законоустановени срокове в процедурите за възлагане на обществени поръчки  и основания за тяхното намаляване.

Общи правила за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка.

Смесени обществени поръчки.

10.30 - 11.00 чКафе- пауза

11.00 – 12.30 ч. Договор за възлагане на обществена поръчка и основания за изменението или прекравянето му.

Възлагане на обществена поръчка под условие.

Правила при сключване на договор, въз основа на рамково споразумение.

Лектор: Антоанета Първанова

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 -15.00 ч. Нередности, произтичащи от нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки и определяне на финансови корекции- подход на Европейската комисия.

Практика на Европейския съд по прилагането на директивите за обществени поръчки.

Лектор: Иван Панчев (ИА "ОСЕС")

15.00 – 15.30 ч. Кафе- пауза

15.30 -17.00 ч. Практически аспекти на правилата за комплектоване на оферта- основания за отстраняване на участници.

Законосъобразно сформиране на комисия за разглеждане и оценка на офертите.

Действия на комисията , след отмяна на решението на възложителя.

Практика на КЗК и ВАС  по приложението на чл. 70 от ЗОП- съпоставка с новите правила на проекта на ЗОП.

Обсъждане на конкретни казуси по темите.

Лектор: Цветелина Попова (КЗК)

17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на сертификати

 


Такса за участие: 260 лв. (без ДДС)

 

Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.
  • За участници в предишни семинари- още 5% отстъпка.

 

В таксата са включени: зала, лектори, техническо оборудване, учебни материали, нормативна уредба на ЗОП (действаща към момента на семинара), 4 кафе- паузи, 2 обяда в ресторанта на хотела, сертификат за преминато обучение.

 

Място на провеждане: гр. София, София РАМАДА /Принцес/ Хотел****, зала Европа, бул. "Княг. Мария Луиза" 131, до Централна гара и Авторагара

 

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 04.02.2016 г., или до изчерпване на местата в залата!!!

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар''

 

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


В София Принцес Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

  • човек в двойна стая - 50 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
  • човек в единична стая- 70 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.

 

За повече информация: 0888 994 255, 0877 994 255 и 0898 994 255 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!