Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

  • счетоводство
  • обществени поръчки
  • социално осигуряване
  • Европейски проекти
  • ЗБУТ
  • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Семинари ГФО 2022 г.- Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 2022


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2022 г.

УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ. 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО- СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.


12 януари 2023 г.

ОНЛАЙН СЕМИНАР


Zoom


Лектор: Теодора Бакърджиеваексперт в публичния сектор


ПРОГРАМА


12.01.2023 г. (четвъртък)до 10.00 ч. Вход на участниците в онлайн платформата Zoom

10.00 – 11.30 ч. Тема 1: Акценти от издадените указания на Министерството на финансите през 2022 г. и спазване на приложимите изисквания на рамката за финансово отчитане в публичния сектор. Актуализиране на вътрешните правила в съответствие с измененията в ЗФУКП и методологията, утвърдена от министъра на финансите в областта на вътрешния контрол.

11.30 - 12.00 ч. Почивка

12.00 - 13.30 ч. Тема 2: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОДИТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация – бюджетни показатели, в т.ч. поети ангажименти и задължения за разходи; отчитане на активи по сметки от група 22 „ДА, капитализирани в отчетна група "ДСД"; касови операции; оповестявания; публикуване на финансови отчети, др.

2.3. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план – примери.

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка

14.00 -15.00 ч. Тема 3. Достоверно представяне на информация в периодичните финансови отчети:

?  Класифициране на вземанията и задълженията като просрочени. Осчетоводяване и оповестяване.

?  Начисляване на провизии на вземания/задължения. Определяне обхвата на вземанията/задълженията които подлежат на провизиране.

?  Давностни срокове и отписване на вземания/задължения и провизии.

?  Определяне на размера и осчетоводяване на разходите за провизии на персонала. Сторниране на разходите.

15.00 - 15.30 ч. Почивка

15.30 -16.00 ч Тема 4. Годишна инвентаризация на активите и пасивите – практически аспекти при прилагане на указанията на МФ дадени с ДДС 10 от 2017 г.:

?  Стъпаловидно провеждане на инвентаризация. График за провеждане на инвентаризация.

?  Етапи на провеждане на инвентаризацията:

?  подготовка: заповед, комисии, обекти, срокове;

?  провеждане на годишната инвентаризация: измерване, претегляне, преброяване, потвърдителни писма за разчети (фактическа и документална проверка на всички активи и пасиви, в .ч. разчетите по 4020 и 4110, задбалансовите активи и пасиви, записванията по сметки 9981 и 9989); инвентаризиране на чуждите средства

?  документиране на инвентаризацията;

?  осчетоводяване на резултатите: липси, излишъци, компенсиране, установяване на кражби, в т.ч. и в отчетна група ДСД: сметки и период на осчетоводяване на резултатите;

?  разграничаване на процесите по инвентаризация и бракуване;

?  Докладване на резултатите от инвентаризацията. Утвърждаване на резултатите: задължение и отговорности.

16.00 -16.30 ч Обобщение на темите и дискусия с участниците.


Лектор: Теодора БакърджиеваТакса за участие: 260 лв. (без ДДС)


Отстъпки:

  • При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

В таксата са включени: хонорар лектор, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат за преминато обучение по имейла.


Важно!!!

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара САМО от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!!

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 10 януари 2023 г.


За заявяване на участие, кликнете тук.


Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 10.01.2023 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла.

В основание на плащане посочете '' Участие в уебинар ГФО на 12.01.2023 г.''


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!