Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (КСО), В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ  2022 г. КАЗУСИ И АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ.19 и 20 януари 2022 г.


Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане,

Валентина Василеваа- данъчен консултант по ЗДДС,

Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП) и

Катя Кашъмованачалник отдел „Осигурителна методология“ в ЦУ на НАП


УЧАСТИЕ ПО ВАШ ИЗБОР:


1. Присъствена форма - гр. София, хотел Рамада ****, зала Рубин- при спазване на всички изисквания на МЗ

2. Онлайн форма - уебинар по интернет чрез Zoom.us


Рамада хотел, снимка

ПРОГРАМА


19 януари 2022 г. (сряда)09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00  Промени в ЗКПО през 2022 г.

Промени в ЗКПО през 2021 г.

-       Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО

-       Промяна в авансовите вноски

-       Промени в данъците върху разходите

-       Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж

-       Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер

-       Промени в преотстъпването на данък

-       Други промени

Актуални въпроси

-       Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и НАП – писма

-       Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.

-       Надвнесен годишен корпоративен данък за 2021 г.

11.00-11.30 Кафе пауза

11.30-13.00  Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)

-       Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:

 • разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
 • разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

-       Данъчен амортизационен план

-       Пренасяне на данъчна загуба

-       Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти

-       Данък върху разходите

-       Други

Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Лектор: Димитър Войнов

13.00-14.00 Обяд в ресторанта на хотела (Обедна почивка)

14.00-15.30 Актуални казуси по Закона за данък върху добавената стойност и ППЗДДС.

Предстоящи промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2022 г.

15.30- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.30 Актуална практика по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

Дискусия по поставени въпроси от участниците.

Лектор: Валентина Василева20 януари 2022 г. (четвъртък)9.00 – 10.30 ч. Социално осигуряване

 1. Закон за бюджета на ДОО 2022 г
 2. КСО
 3. Подзаконови нормативни актове
 4. Практически примери и въпроси
 5. практически примери и въпроси.

10.30 – 11.00 ч. Кафе- пауза

11.00 - 12.30 ч.  Здравно осигуряване

 1. Закон за бюджета на НЗОК 2022 г.
 2. ЗЗО
 3. Практически примери и въпроси

Националното осигурително законодателство и координацията на системите за социална сигурност. Приложимо осигурително законодателство във връзка с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета координация на системите за социална сигурност.

Лектор: Катя Кашъмова

12.30- 13.30 Обяд в ресторанта на хотела (Обедна почивка)

13.30-15.00   Закон за данъците върху доходите на физическите лица:

1.  Промените в ЗДДФЛ в сила от 1 януари 2022 г.

2.  Годишно облагане на доходите за 2021 г. Особености и казуси от практиката, свързани с годишното облагане. Ползване на данъчните облекчения за 2021 г.

3.  Предоставяне на информация в НАП със справките по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения.

15.00- 15.30 Кафе пауза

15.30- 17.00    4. Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. Нови моменти и особености при попълване на образците на декларацията.

5.  Предоставяне на информация за целите на задължителния автоматичен обмен за доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС.

6.  Други актуални казуси и практика на НАП.

Лектор: Лорета Цветкова

17.00 Закриване на семинара и раздаване на сертификати1. Цена за участие в присъствен семинар: 300 лв. (без ДДС)

В таксата са включени: зала, лекции 16 уч. ч., техническо оборудване, учебни материали, 2 обяда в ресторанта на хотела, 4 кафе- паузи, сертификат за преминато обучение

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка

Участниците в присъствения семинар трябва да представят един от следните документи:
1. Сертификат за ваксиниране или преболедуване от Covid-19.
2. Документ с отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизане в залата, или отрицателен резултат от антигенен тест, направен до 48 часа преди мероприятието.

2. Цена за участие в уебинар чрез Zoom: 260 лв. (без ДДС)

В таксата са включени: хонорар лектор, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат (електронен) за преминато обучение.

Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка


Допълнителна информация: Уебинарът ако ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Важно!!!

Достъп до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара само от едно устройство. Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка./

Начин на плащане: по банков път 
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД 
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие до 16.01.2022 г., или до изчерпване на местата в залата!!! Фактурите по извършените плащания се получават на семинара.

В основание на плащане посочете '' Участие в семинар '

Ако имате нужда от хотелско настаняване, моля свържете се с нас!


Допълнителна информация: В София РАМАДА Хотел****, цени за наши участници- заплаща се на хотела:

 • единична стая - 80 лв. с богата закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, безжичен интернет.
 • двойна стая- 100 лв. със закуска на блок маса, паркинг, безплатно ползване на фитнес център и плувен басейн в луксозния комплекс на хотела Виктория СПА, интернет.


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!