Aбонамент

Име
Фамилия
Email
И отново email адреса

Предпочитам да получавам писма в HTML формат (препоръчително)

Моля изберете бюлетин/ите с новини, за които искате да се запишете:

 • счетоводство
 • обществени поръчки
 • социално осигуряване
 • Европейски проекти
 • ЗБУТ
 • всички раздели

Отпиши се

Банер
Печат Е-мейл

Уебинар в zoom.us


ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО),

ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ)

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) И ППЗДДС ПРЕЗ 2021 г. КАЗУСИ НА НАП И ВАС, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2022 г. 

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ.


16 и 17 декември 2021 г.

ОНЛАЙН СЕМИНАР (16 уч. ч.)


Zoom

Лектори: Димитър Войнов- данъчен консултант по Закона за корпоративното подоходно облагане, Лорета Цветкова-  главен експерт по приходите в ЦУ на Национална агенция по приходите (НАП) и Моника Петрова- началник на отдел "Данъчно-осигурителна практика", Дирекция "Обжалване и данъчно - осигурителна практика- София" - ЦУ НАП

ПРОГРАМА


16.декември.2021 г. (четвъртък)


9.00 – 09.30 ч. Вход в онлайн платформата и откриване на уебинара

9.30 – 11.00 ч. Промени в ЗКПО през 2021 г.

-       Промяна в авансовите вноски. Нови важни дати до края на годината

-       Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО

-       Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж

-       Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер

-       Промени в преотстъпването на данък

-       Промени в данъците върху разходите

-       Други промени

Актуални въпроси

-       Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и НАП – писма

-       Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19. Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2021 г.

-       Надвнесен годишен корпоративен данък

11.00 – 11.30 ч. Почивка

11.30 – 13.00 ч.  Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:

-       Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)

-       Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

-       Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)

-       Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:

 • разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
 • разходи за изграждане или подобрение на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

-       Данъчен амортизационен план

-       Пренасяне на данъчна загуба

-       Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти

-       Данък върху разходите

-       Други

Очаквани промени в ЗКПО през 2022 г.

Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

                                                                                                                                               Лектор: Димитър Войнов

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка

14.00 – 15.30 ч.   1.Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.07.2021 г. – новите правила относно облагането с данък върху добавената на дистанционните продажби на стоки в ЕС;

 • вътреобщностните дистанционни продажби на стоки
 • дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 • доставки на стоки при условията на дистанционни продажби, улеснявани от лице, което управлява електронен интерфейс

2. Прилагане на ЗДДС във връзка с доставки, по които получатели/ доставчици са лица от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

15.30 - 16.00 ч. Почивка

16.00 – 17.30 ч.  3. Практика на НАП във връзка с промените за 2021 година.

4. Практика на ВАС по актуални въпроси относно прилагането.

                                                                                                                                           Лектор: Моника Петрова


17.декември.2021 г. (петък)


9.00 – 10.30 ч.  Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

1. Систематизиран преглед на промените, които имат отношение към облагането на доходите през 2021 г. Специфики при документирането на доходите от началото на годината. Новите моменти в данъчните облекчения, които могат да се ползват от физическите лица.

2. Разглеждане на казуси от практиката, възникнали през 2021 г.

3. Годишни задължения по ЗДДФЛ за 2021 г.:

- Особености при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения за 2021 г.;

- Предоставяне на информация в НАП от работодателите за доходите по трудови правоотношения, изплатени през 2021 г.

- Предоставяне на информация за доходи, изплатени на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

- Казуси, свързани с попълването и подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Какви ще бъдат новите моменти във формуляра за 2021 г.;

10.30 – 11.00 ч. Почивка

11.00 - 12.30 ч.   4. Очаквани промени в ЗДДФЛ за 2022 г.

5. Дискусия и обсъждане на въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Лорета Цветкова

12.30 – 13.30 ч. Закриване на уебинара и изпращане на електронни сертификати Такса за участие: 220 лв. (без вкл. ДДС)


Отстъпки: При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.


В таксата са включени: хонорар лектор, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат за преминато обучение.


Важно!!!

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара САМО от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!!

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 13 декември 2021 г.


За заявяване на участие, кликнете тук.


Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514


За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 13.12.2021 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла.

В основание на плащане посочете '' Участие в уебинар на 16 и 17.12.2021 г.''


За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!